Peregrynacja Symboli ŚDM
Wpisany przez ks. Michał Podkomórka   
środa, 23 września 2015 07:59

PEREGRYNACJA SYMBOLI

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

(KRZYŻ ROKU ŚWIĘTEGO - IKONA MATKI BOŻEJ WYBAWICIELKI LUDU RZYMSKIEGO)

TOMASZÓW MAZOWIECKI

15/16 PAŹDZIERNIKA 2015

15 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (CZWARTEK)


15:00 -
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI (PARAFIA. ŚW. JADWIGI)
15:00-16:30 - PARAFIA
ŚW. JADWIGI
16:30 -17:30 - PRZEJ
ŚCIE ULICAMI MIASTA DO PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI
                        (UL. WARSZAWSKA, PL. KO
ŚCIUSZKI, AL. PIŁSUDSKIEGO, UL. KRZYŻOWA)
17:30 - 20.30 - PARAFIA NMP KRÓLOWEJ POLSKI
20:30 - 21:00 - PRZEJŚCIE ULICAMI MIASTA DO PARAFII ŚW. ANTONIEGO
(UL. SŁOWACKIEGO,
                          UL. JEROZOLIMSKA)

21:00-23:00 - PARAFIA ŚW. ANTONIEGO

23:00 - 23:15 - PRZEJAZD DO PARAFII NAJ
ŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
23:15 - 6:00 - PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
24:00 - UROCZYSTA PASTERKA (PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA JEZUSOWEGO)

16 PAŹDZIERNIKA 2015 (PIĄTEK)


6:00 - 6:15 - PRZEJAZD DO PARAFII ŚW. RODZINY

6:15 - 8:00 - PARAFIA
ŚW. RODZINY
8:00 - 8:15 - PRZEJAZD DO PARAFII NMP KR
ÓLOWEJ POLSKI
8:15 -11:00 - PARAFIA NMP KRÓLOWEJ POLSKI
10:00 - UROCZYSTA MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI I
              PRZEKAZANIE SYMBOLI ŚDM DIECEZJI LUBELSKIEJ.LOGO SDM  KRZYZ SDM

 

W NASZYM MIEŚCIE BĘDZIEMY GOŚCIĆ SYMBOLE ŚDM:

- KRZYŻ ROKU ŚWIĘTEGO ORAZ IKONĘ MATKI BOŻEJ WYBAWICIELKI LUDU

RZYMSKIEGO. W CZASIE OBCHODÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY SĄ ONE

OBECNE W MIEJSCU WYDARZEŃ CENTRALNYCH. W OKRESIE PRZYGOTOWAŃ

PIELGRZYMUJĄ PO KRAJU, KTÓRY ORGANIZUJE SPOTKANIE MŁODYCH.                Krzy
ż Światowych Dni Młodzieży

                             KRZYZ SDM2


Dnia 25 marca 1983 roku, Ojciec Światy Jan Paweł H dokonał otwarcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. O godzinie 17:40 Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych i potrójnym uderzeniem ozdobnym młotkiem, wypowiadając słowa: „Otwórzcie drzwi sprawiedliwości" dokonał otwarcia Roku Świętego. Po otwarciu Drzwi Świętych Ojciec Święty przekroczył ich próg jako pierwszy pielgrzym. Tuż za Ojcem Świętym przez Drzwi Święte przeszła młodzież z dużym - 380 cm x 175 cm - prostym, drewnianym Krzyżem. Krzyż, przyniesiony przez młodzież, został ustawiony obok konfesji Świętego Piotra. Przebywał tu 394 dni aż do zakończenia Roku Świętego w dniu 22 kwietnia 1984 roku. Krzyż stał się znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał zamknięcia Drzwi Świętych. W chwilę później, w atrium Bazyliki Świętego Piotra, Jan Paweł li przekazał Krzyż Roku Świętego młodzieży i dał młodym ludziom konkretne zadania: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie", Przy tym Krzyżu modliła się młodzież z Ojcem Świętym podczas wielkich spotkań w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, na Jasnej Górze, w Denver, w Manili, w Paryżu, w Rzymie (2000), w Toronto, w Kolonii, w Sydney, w Madrycie, w Rio de Janeiro. Podczas wielkiej pielgrzymki Krzyża przez cały świat, przy tym Krzyżu, modliły się już miliony młodych ludzi w różnych językach. Krzyża tegodotykały setki tysięcy młodych rąk. Miliony młodych oczu patrzyło na ten Krzyż.

                                           Ikona Salus Populi Romani

SDM IKONA

Obraz Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego towarzyszy Krzyżowi ŚDM w jego pielgrzymowaniu po świecie. Jest to kopia słynącego łaskami rzymskiego obrazu Salus Populi Romani. Tradycja podaje, że podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie, w roku 590, papież Grzegorz Wielki niósł ten obraz w uroczystej procesji błagalnej, prosząc Pana Boga o ocalenie Miasta. W pewnym momencie ujrzał na niebie pięknego anioła, który chował właśnie karzący miecz będący znakiem Bożego gniewu. Kiedy ustąpiła zaraza, wówczas rozwinął się szczególny kult Matki Bożej czczonej w tym Obrazie. Cudowny Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani znajduje się w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Maria Maggiore. W roku 2000 kopię tego Obrazu umieszczono przy ołtarzu papieskim podczas jubileuszowego spotkania młodych na Tor Vergata. Od Niedzieli Palmowej 2003 roku, na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, Ikona Matki Bożej została dołączona do Krzyża ŚDM, aby razem z nim wędrować poprzez kraje całego świata i przygotowywać kolejne Światowe Dni Młodzieży.

 

Poprawiony: środa, 23 września 2015 08:27
 
Relikwie Św. Jana Pawła II
Wpisany przez Admin   
sobota, 13 czerwca 2015 00:00

PROGRAM PEREGRYNACJI RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II

19-21 czerwca 2015 r.

PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

 

 

PIĄTEK - 19 CZERWCA 2015 R.

1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

1600 - Modlitwa wspólnotowa przed Najświętszym Sakramentem

1700 - Przywitanie relikwii św. Jana Pawła II

1730 - Nieszpory

1800 - Eucharystia i nabożeństwo czerwcowe

1900 - Czuwanie młodzieży ŚDM

2000 - Modlitwa różańcowa (część bolesna - rozważania św. Jana Pawła II)

2100 - Apel jasnogórski

 

 

SOBOTA - 20 CZERWCA 2015 R.

800 - Jutrznia i Godzina Czytań

900 - Czuwanie ministrantów

1000 - Modlitwa różańcowa (część radosna - rozważania św. Jana Pawła II)

1100 - Czuwanie dzieci

1200 - Czuwanie indywidualne

1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia (Otwarte Serce Jezusa)

1600 - Msza święta za Ojczyznę

1730 - Nabożeństwo czerwcowe

1800 - Msza święta ślubna

1900 - Czuwanie młodzieży - Oaza

2000 - Modlitwa różańcowa (część światła - rozważania św. Jana Pawła II)

2100 - Apel jasnogórski

 

NIEDZIELA - 21 CZERWCA 2015 R.

700 - Msza święta

800 - Msza święta

930 - Msza święta dla młodzieży

1100 - Msza święta dla dzieci

1215 - Msza święta

1330 - Czuwanie indywidualne

1630- Akt zawierzenia i pożegnanie relikwii św. Jana Pawła II;

        procesjonalne przeniesienie relikwii do parafii NMP Królowej Polski


Poprawiony: sobota, 13 czerwca 2015 18:18
 
NOWY BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
Wpisany przez mgr inż. Piotr Kopowski   
niedziela, 12 kwietnia 2015 00:00

Nowym biskupem pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej został
ks. dr Marek Marczak


Marek Marczak


Ksiądz Biskup Marek Marczak urodził się w 1969 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Jako absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w tym mieście wstąpił bezpośrednio po maturze w 1987 roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1994 roku w archikatedrze łodzkiej z rąk arcybiskupa nuncjusza Janusza Bolonka. Po ich przyjęciu przez dwa lata był wikariuszem w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie Poduchownym. W 1996 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 roku, uzyskując tytuł doktora teologii. Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Służył pomocą duszpasterską w parafiach pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi oraz pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi-Mileszkach. Uczestniczy w spotkaniach kręgów Kościoła Domowego. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki 22 listopada 2012 roku mianował go archidiecezjalnym duszpasterzem pracowników nauki, zaś 15 sierpnia 2013 roku – Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jako członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej pełni funkcję jej wice-sekretarza.


Herb Bp. Marek Marczak

Tarcza herbu Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej i Biskupa Tytularnego Lentini, została podzielona na cztery części i oznaczona kolorami: niebieskim i czerwonym. W pierwszej części tarczy znajduje się ośmioramienna gwiazda; w drugiej części został przedstawiony lew „in moeca”, uskrzydlony ze złotą aureolą, podtrzymujący na przednich łapach otwartą złotą księgę Ewangelii, zawierającą słowa zapisane w czterech linijkach: PAX TIBI MARCE (Pokój Tobie, Marku), na drugiej stronie, również w czterech linijkach: EVANGELISTA MEVS (Moj Ewangelisto); słowa te zapisane zostały wielką literą rzymską w kolorze czarnym. Trzecia część tarczy herbu przedstawia symbol Piotrkowa Trybunalskiego: biały orzeł z rozłożonymi skrzydłami, otwartym dziobem i szponami oznaczonymi złotym kolorem. W czwartej części znajdujemy symbol Archidiecezji Łódzkiej: łódź w kolorze złotym, z drewnianym żaglem zakończonym krzyżem metropolitalnym. W części centralnej tarczy herbu znajduje się słońce. Tarcza herbu została przytwierdzona do złotego ozdobnego krzyża, ukoronowanego zielonym kapeluszem ze sznurami i dwunastoma frędzlami tego samego koloru, rozłożonymi po sześć z dwóch stron tarczy. Pod spodem, na srebrnej, pofalowanej wstędze, możemy odczytać zawołanie Biskupa, zapisane wielkimi literami: „DOMINUS LUX MEA”. Herb Biskupa, poprzez wyrażone symbole i motto – incipit Psalmu 27 („Pan moim światłem”), zaprasza do modlitwy z i za nowego Biskupa. Promieniujące słońce usytuowane w centrum herbu podkreśla absolutne pierwszeństwo Bożego światła, które rozświetla całe życie Biskupa Marka. Ośmioramienna gwiazda i jej niebieskie tło wskazują na pobożność maryjną Biskupa, pielęgnowaną i praktykowaną wraz z Ludem Bożym od lat dziecięcych. Pobożność ta wzrastała w blasku Bożego światła; była coraz bardziej miłowana i poznawana podczas studiów teologicznych oraz w głoszeniu Ewangelii. Ten sam błękit stanowi tło dla łodzi – symbolu tej części Kościoła, który jest w Łodzi, Kościoła Matki, która gromadzi i zbawia, Kościoła Oblubienicy, którą winniśmy miłować i wiernie jej służyć. Pola oznaczone kolorem czerwonym oznaczają krew i miłość, a widniejące na nim symbole odnoszą się do imienia i miasta urodzenia Biskupa. Lew św. Marka z otwartą księgą Ewangelii wzywa do posłuszeństwa wierze, która rodzi się z ewangelizacji (zadanie Biskupa wyrażone w geście nałożenia i przekazania księgi Ewangelii). Orzeł z herbu Piotrkowa Trybunalskiego urasta do symbolu reprezentującego cały naród polski. Jednocześnie staje się symbolem kontemplacyjnego spojrzenia prawdziwego teologa i dalekowzroczności Biskupa: te dwa znaczenia rodzą się z miłości i daru z siebie.
Poprawiony: niedziela, 12 kwietnia 2015 13:51
 
©2002 - 2012 Parafia Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim